Nasze rodziny

Nasze rodziny goszczące to rodziny bardzo starannie dobrane, spełniające wysokie wymagania społeczne i lokalowe. Ich stosunek dla naszych kursantów wyraża nasze wspólne motto: 'nowy członek rodziny'.

Rodziny, wraz z organizatorami, opracowują harmonogram zajęć (dostosowany do odpowiednich grup wiekowych) oraz zasady zachowania, które obowiązują wszystkich kursantów.

Do zadań rodzin goszczących należy m.in. przyprowadzanie i odbieranie młodzieży z zajęć, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Organizatorzy na bieżąco monitorują i kontrolują proces obustronnej adaptacji ucznia w rodzinie goszczącej. Ocena tej adaptacji zostanie przedstawiona rodzicom/opiekunom dziecka pod koniec jego pobytu w Hiszpanii.